Зу про Державну Службу скачать

      Комментарии к записи Зу про Державну Службу скачать отключены

Уважаемый гость, на данной странице Вам доступен материал по теме: Зу про Державну Службу скачать. Скачивание возможно на компьютер и телефон через торрент, а также сервер загрузок по ссылке ниже. Рекомендуем также другие статьи из категории «Торренты».

Зу про Державну Службу скачать.rar
Закачек 3922
Средняя скорость 4763 Kb/s

Зу про Державну Службу скачать

Натисніть, будь-ласка, на це посилання, якщо броузер не переадресував на документ автоматично.

Документи потрібно відкривати по одному, а не кілька зразу. Будьте уважні — багаторазове натискання на одне те саме посилання блокує доступ на деякий час! Кількість переадресацій можна зменшити, якщо у броузері працюють кукі.

Цей захист зроблено для перевірки на автоматичні запити для запобігання хакерським атакам.

Право на державну службу. Етика поведінки державного службовця, його основні права і обов’язки. Обмеження, пов’язані з прийняттям на державну службу. Особливості дисциплінарної відповідальності державних службовців. Атестація державних службовців.

Нажав на кнопку «Скачать архив», вы скачаете нужный вам файл совершенно бесплатно.
Перед скачиванием данного файла вспомните о тех хороших рефератах, контрольных, курсовых, дипломных работах, статьях и других документах, которые лежат невостребованными в вашем компьютере. Это ваш труд, он должен участвовать в развитии общества и приносить пользу людям. Найдите эти работы и отправьте в базу знаний.
Мы и все студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будем вам очень благодарны.

Подобные документы

Поняття дисциплінарної відповідальності. Права державних службовців, притягнутих до дисциплінарної відповідальності. Порядок застосування та оскарження дисциплінарних стягнень. Дисциплінарна відповідальність суддів та працівників державних органів.

Сутність, особливості та завдання державної служби, її структура та принципи. Правовий статус державного службовця та засади юридичної відповідальності. Обмеження та вимоги, встановлені до держслужбовців. Право на проведення державного розслідування.

Професіоналізм державних службовців як наукова категорія. Стан професіоналізму державних службовців України. Розвиток державної служби і кадрового потенціалу. Професійна деформація державних службовців. Фактори впливу на розвиток професіоналізму.

Атестація — один з чинників кадрової політики у сфері державної служби. Цілі, завдання та функції атестації. Організація і проведення атестації державних службовців. Атестація посадових осіб органів місцевого самоврядування. Управління атестацією.

Правові основи державної служби в країнах Європейського Союзу (Німеччина, Франція та Велика Британія). Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації державних службовців. Обов’язки: виконання наказів керівництва та особиста відповідальність.

Форма правління і органи влади Китаю, які контролюють етичність. Законодавство про етику державних службовців. Ранжирування співробітників державних адміністративних органів. Принципи притягнення до відповідальності. Особливості ділового протоколу.

Наявність належного рівня дисципліни — фактор, що сприяє утвердженню правомірної поведінки в усіх сферах життя. Законність — умова існування будь-якої демократичної держави. Загальнослужбові заборони та обмеження — обов’язок для державних службовців.

Підготовка юнака до військової служби. Обов’язки та права громадянина. Поділення військовослужбовців та військовозобов’язаних на рядовий, сержантський, старшинський та офіцерський склад. Строки проведення призову громадян України на військову службу.

Поняття, принципи та функції атестації державних службовців. Досвід її проведення в країнах Європейського Союзу, США і Канаді. Атестація держслужбовців Східних країн (Китаю та Японії). Удосконалення її механізму в умовах реформування державної служби.

Поняття, мета і умови професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців. Формування культури державної служби. Стратегія модернізації системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців.

Файлы » Сборник Законов Украины

Закон України Про державну службу

Закон України Про державну службу(Закон Украины О государственной службе)

Цей Закон регулює суспільні відносини, які охоплюють діяльність держави щодо створення правових, організаційних, економічних та соціальних умов реалізації громадянами України права на державну службу. Він визначає загальні засади діяльності, а також статус державних службовців, які працюють в державних органах та їх апараті.

Скачати Закон України Про державну службу (Скачать Закон Украины О государственной службе)

Про державну службу (О государственной службе). 1

Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 3

Стаття 1. Державна служба і державні службовці 3

Стаття 2. Посада і посадова особа 3

Стаття 3. Основні принципи державної служби 4

Стаття 4. Право на державну службу 4

Стаття 5. Етика поведінки державного службовця 4

Розділ II ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ 4

Стаття 6. Основні напрями державної політики у сфері державної служби 4

Стаття 7. Орган управління державною службою 5

Розділ III ПРАВОВИЙ СТАТУС ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ ТА ЇХ АПАРАТУ 5

Стаття 9. Особливості правового регулювання статусу державних службовців державних органів та їх апарату 5

Стаття 10. Основні обов’язки державних службовців 6

Стаття 11. Основні права державних службовців 6

Стаття 12. Обмеження, пов’язані з прийняттям на державну службу 7

Стаття 13. Декларування майнового стану і доходів державних службовців та осіб, які претендують на зайняття посади державного службовця 7

Стаття 14. Особливості дисциплінарної відповідальності державних службовців 7

Розділ IV ПРОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В ДЕРЖАВНИХ ОРГАНАХ ТА ЇХ АПАРАТІ 8

Стаття 15. Прийняття на державну службу 8

Стаття 16. Обмеження, пов’язані з проходженням державної служби 8

Стаття 17. Присяга державних службовців 8

Стаття 18. Випробування при прийнятті на державну службу 8

Стаття 19. Стажування державних службовців 8

Стаття 20. Робочий час 9

Стаття 21. Службові відрядження 9

Стаття 22. Відсторонення від виконання повноважень за посадою 9

Стаття 23. Граничний вік перебування на державній службі 9

Розділ V СЛУЖБОВА КАР’ЄРА 10

Стаття 24. Проходження служби 10

Стаття 25. Класифікація посад 10

Стаття 26. Ранги державних службовців 11

Стаття 27. Просування по службі 12

Стаття 28. Кадровий резерв державної служби 12

Стаття 29. Навчання і підвищення кваліфікації державних службовців 12

Розділ VI ПРИПИНЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ 13

Стаття 30. Підстави припинення державної служби 13

Стаття 31. Відставка державного службовця 13

Стаття 32. Оскарження рішення про припинення державної служби 14

Розділ VII МАТЕРІАЛЬНЕ ТА СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ 14

Стаття 33. Оплата праці 14

Стаття 34. Заохочення за сумлінну працю 14

Стаття 35. Щорічні та додаткові відпустки державних службовців 15

Стаття 36. Соціально-побутове забезпечення державних службовців 15

Стаття 37. Пенсійне забезпечення і грошова допомога державним службовцям 15

Стаття 37-1. Порядок і умови перерахунку пенсій державних службовців 18

Розділ VIII ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ 18

Стаття 38. Відповідальність за порушення законодавства про державну службу 18


Статьи по теме