Згода на Обробку Персональних Даних скачать

      Комментарии к записи Згода на Обробку Персональних Даних скачать отключены

Уважаемый гость, на данной странице Вам доступен материал по теме: Згода на Обробку Персональних Даних скачать. Скачивание возможно на компьютер и телефон через торрент, а также сервер загрузок по ссылке ниже. Рекомендуем также другие статьи из категории «Шаблоны».

Згода на Обробку Персональних Даних скачать.rar
Закачек 3899
Средняя скорость 6303 Kb/s

Згода на Обробку Персональних Даних скачать

ЗГОДА

суб’єкта персональних даних на збір та обробку його персональних даних

(реєстраційний номер облікової картки платника податків ______________________________),

відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», на необмежений строк надаю згоду Товариству з обмеженою відповідальністю «_________________________» (далі – Товариство) на обробку всіх моїх персональних даних у картотеках, інформаційно-телекомунікаційній системі, електронних базах даних, та за допомогою інших засобів. Надаю Товариству про себе дані загального характеру: прізвище, ім’я, по-батькові, паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків, особисті відомості (вік, стать, тощо), автобіографія, резюме, місце проживання за державною реєстрацією, сімейний стан, склад сім’ї, родичі, тощо, дані про освіту, професія, спеціальність, кваліфікація, дані, що підтверджують право працівника на соціальні пільги, встановлені законодавством України, електронні ідентифікаційні дані (IP-адреса, телефони, адреси електронної пошти, та інші), відомості про військовий облік, біометричні дані (зріст, вага, особливі прикмети тощо), про стан здоров’я, психологічні дані (особистість, характер тощо), житлові умови; життєві інтереси та захоплення; споживчі звички, фінансова інформація, запис зображень (фото, відео; звукозапис; тощо) з метою забезпечення реалізації трудових відносин, адміністративно-правових відносин, податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку, відносин у сфері управління людськими ресурсами, зокрема кадровим потенціалом, відносин у сфері звітності, відносин у сфері культури дозвілля, спортивної та соціальної діяльності, відносин у сфері транспорту, відносин у сфері безпеки та охорони праці, інші відносини, що вимагають обробки персональних даних.

Також надаю згоду Товариству на обробку (збирання, реєстрацією, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення, знеособлення, знищення) моїх персональних даних у разі: зміни мети обробки на будь-яку іншу; внесення змін до моїх персональних даних; дії щодо надання часткового або повного права обробки моїх персональних даних іншим суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними та не пов’язаних з таким даними; поширення персональних даних, що передбачає дії щодо передачі відомостей про мене з баз персональних даних; знищення моїх персональних даних з баз персональних даних; обмеження доступу до них третіх осіб; внесення змін до моїх персональних даних.

Всі вище зазначені дії дозволяю проводити без моєї додаткової письмової або усної згоди та без повідомлення мене у будь-якій формі.

Зобов’язуюсь, при зміні моїх персональних даних надавати у найкоротший термін відповідальній особі товариства уточнену інформацію та подавати відповідні документи для внесення моїх нових особистих даних до бази персональних даних працівників підприємства.

«___»________2016р. ___________________ ____________________

Дата власноручний підпис ПІБ

ПОВІДОМЛЕННЯ

(реєстраційний номер облікової картки платника податків ___________________________________),

посвідчую, що отримав повідомлення від ТОВ «__________________» про включення інформації про мене до бази персональних даних з метою забезпечення реалізації трудових відносин, адміністративно-правових відносин, податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку, відносин у сфері управління людськими ресурсами, зокрема кадровим потенціалом, відносин у сфері звітності, відносин у сфері культури дозвілля, спортивної та соціальної діяльності, відносин у сфері транспорту, відносин у сфері безпеки та охорони праці, інші відносини, що вимагають обробки персональних даних, а також про осіб, яким мої дані надаються.

Я повідомлений про мої права, визначені законом України «Про захист персональних даних».

«___»________2016р. _____________________ ________________________

Дата власноручний підпис ПІБ

Повідомляємо, що надані Вами відомості включені до бази персональних даних ТОВ «___________» з метою забезпечення реалізації трудових відносин, адміністративно-правових відносин, податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку, відносин у сфері управління людськими ресурсами, зокрема кадровим потенціалом, відносин у сфері звітності, відносин у сфері культури дозвілля, спортивної та соціальної діяльності, відносин у сфері транспорту, відносин у сфері безпеки та охорони праці, інші відносини, що вимагають обробки персональних даних.

Персональні дані надані Вами до бази персональних даних ТОВ «______________» обробляються посадовими особами Товариства.

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» суб’єкт персональних даних має право:

1) знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження та/або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника цієї бази або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані, що містяться у відповідній базі персональних даних;

3) на доступ до своїх персональних даних, що містяться у відповідній базі персональних даних;
4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, які зберігаються;

5) пред’являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, передбачених законом;

6) пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником цієї бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8) звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010, №2297-VІ потрібно надавати згоду на обробку персональних даних. Відповідно з цим законом згода суб’єкта персональних даних — це добровільне волевиявлення фізичної особи (за умови її поінформованості) щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене у письмовій формі або у формі, що дає змогу зробити висновок про її надання. У разі зміни визначеної мети обробки персональних даних суб’єктом персональних даних має бути надана згода на обробку його даних відповідно до зміненої мети, якщо нова мета обробки є несумісною з попередньою. Обробка персональних даних здійснюється для конкретних і законних цілей, визначених за згодою суб’єкта персональних даних, або у випадках, передбачених законами України, у порядку, встановленому законодавством.

Не допускається обробка даних про фізичну особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Приклади та зразки:

Увага! Забороняється обробка персональних даних про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, звинувачення у скоєнні злочину або засудження до кримінального покарання, а також даних, що стосуються здоров’я чи статевого життя.

Детальніше дивіться файли прикладів:
Бланк згоди на обробку персональних даних зразок — 1 — формат MS Word.
Бланк згоди на обробку персональних даних зразок — 2 — формат MS Word.
Бланк згоди на обробку персональних даних зразок — 3 — формат MS Word.
Бланк згоди на обробку персональних даних зразок — 4 — формат MS Word.

на збір та обробку персональних даних

(народився «____» ____________ 19___ року, паспорт серії ___ №____________) шляхом підписання цього тексту, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року, № 2297-УІ надаю згоду __________________________________________________________________ )

(повна назва володільця, суб’єкта господарювання)

на обробку моїх особистих персональних даних у картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи бази персональних даних працівників суб’єкта господарювання з метою ведення кадрового діловодства, підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань персоналу, а також внутрішніх документів підприємства з питань реалізації визначених законодавством і колективним договором прав та обов’язків у сфері трудових правовідносин і соціального захисту.

Зобов’язуюсь при зміні моїх персональних даних надавати у найкоротший термін відповідальній особі (Управлінню кадрів, Департаменту по роботі з персоналом, менеджеру з персоналу тощо) уточнену інформацію та подавати оригінали відповідних документів для внесення моїх нових особистих даних до бази персональних даних працівників суб’єкта господарювання.

«____» ____________ 20___ року, __________________________ (____________________)

Особу та підпис ________________________ перевірено

Відповідальна особа ______________________________________ (____________________)

посвідчую, що отримав повідомлення про включення інформації про мене до бази персональних даних з метою ведення кадрового діловодства, підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань персоналу, а також внутрішніх документів підприємства з питань реалізації визначених законодавством і колективним договором прав та обов’язків у сфері трудових правовідносин і соціального захисту, а також відомості про мої права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», і про осіб, яким мої дані надаються, для виконання зазначеної мети.

«___» _________ 20___ року.

Повідомляємо, що надані Вами відомості включені до бази персональних даних (назва володільця, суб’єкта господарювання) з метою ведення кадрового діловодства, підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань персоналу, а також внутрішніх документів підприємства з питань реалізації визначених законодавством і колективним договором прав та обов’язків у сфері трудових правовідносин і соціального захисту.

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» суб’єкт персональних даних має право:

1) знати про місцезнаходження бази даних, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження її володільця чи розпорядника;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані, що містяться у базі персональних даних;

3) на доступ до своїх персональних даних, що містяться у відповідній базі персональних даних;

4) отримувати не пізніш як за 30 календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, що зберігаються;

5) пред’являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, передбачених законом;

6) пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником цієї бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8) звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.


Статьи по теме