Закон України про Державну Службу скачать

      Комментарии к записи Закон України про Державну Службу скачать отключены

Уважаемый гость, на данной странице Вам доступен материал по теме: Закон України про Державну Службу скачать. Скачивание возможно на компьютер и телефон через торрент, а также сервер загрузок по ссылке ниже. Рекомендуем также другие статьи из категории «Файлы».

Закон України про Державну Службу скачать.rar
Закачек 1130
Средняя скорость 1978 Kb/s

Закон України про Державну Службу скачать

Натисніть, будь-ласка, на це посилання, якщо броузер не переадресував на документ автоматично.

Документи потрібно відкривати по одному, а не кілька зразу. Будьте уважні — багаторазове натискання на одне те саме посилання блокує доступ на деякий час! Кількість переадресацій можна зменшити, якщо у броузері працюють кукі.

Цей захист зроблено для перевірки на автоматичні запити для запобігання хакерським атакам.

Цей Закон визначає принципи, правові та організаційні засади державної служби, яка функціонує в інтересах держави і суспільства, а також порядок реалізації громадянами України права рівного доступу до державної служби, що базується на їхніх особистих якостях та досягненнях.

Закон містить 4 розділи. Зокрема у І розділі – «Загальні положення», визначаються поняття державна служба та її завдання, державний службовець. А також терміни безпосередній керівник, державна мова, керівник державної служби в державному органі, посада державної служби, професійна компетентність, рівнозначна посада, суб’єкт призначення, функції з обслуговування, професійне навчання, службова дисципліна та інші.

Згідно закону державна служба здійснюється за такими принципами:

Політичної неупередженості та ін.

Опрацювавши цей документ, я побачила, якими правами володіє державний службовець. Отже він має право на: повагу до своєї особистості, честі та гідності, справедливе і шанобливе ставлення з боку керівників, колег та інших осіб; чітке визначення посадових обов’язків; належні для роботи умови служби та їх матеріально-технічне забезпечення; оплату праці залежно від займаної посади, стажу державної служби та рангу; відпустки, соціальне та пенсійне забезпечення відповідно до закону; професійне навчання, зокрема за державні кошти, відповідно до потреб державного органу; участь у діяльності об’єднань громадян, крім політичних партій у випадках, передбачених цим Законом; оскарження в установленому законом порядку рішень про накладення дисциплінарного стягнення, звільнення з посади державної служби, а також висновку, що містить негативну оцінку за результатами оцінювання його службової діяльності; захист від незаконного переслідування з боку державних органів та їх посадових осіб у разі повідомлення про факти порушення вимог цього Закону та ін.

У законі я звернула увагу на основні обов’язки службовця, зокрема на такі: 1) дотримуватися Конституції та законів України, діяти лише на підставі Конституції та законів України; 2) дотримуватися принципів державної служби та правил етичної поведінки; 3) поважати гідність людини, не допускати порушення її прав і свобод; 4) поважати державні символи України; 5) обов’язково використовувати державну мову під час виконання своїх посадових обов’язків, не допускати дискримінацію державної мови; 7) сумлінно і професійно виконувати свої посадові обов’язки; 8) виконувати рішення державних органів, накази (розпорядження), доручення керівників, надані на підставі та у межах повноважень, передбачених Конституцією та законами України; 9) додержуватися вимог запобігання і протидії корупції; 11) постійно підвищувати рівень своєї професійної компетентності; 12) зберігати державну таємницю та персональні дані осіб, що стали йому відомі у зв’язку з виконанням посадових обов’язків;

Файлы » Сборник Законов Украины

Закон України Про державну службу

Закон України Про державну службу(Закон Украины О государственной службе)

Цей Закон регулює суспільні відносини, які охоплюють діяльність держави щодо створення правових, організаційних, економічних та соціальних умов реалізації громадянами України права на державну службу. Він визначає загальні засади діяльності, а також статус державних службовців, які працюють в державних органах та їх апараті.

Скачати Закон України Про державну службу (Скачать Закон Украины О государственной службе)

Про державну службу (О государственной службе). 1

Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 3

Стаття 1. Державна служба і державні службовці 3

Стаття 2. Посада і посадова особа 3

Стаття 3. Основні принципи державної служби 4

Стаття 4. Право на державну службу 4

Стаття 5. Етика поведінки державного службовця 4

Розділ II ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ 4

Стаття 6. Основні напрями державної політики у сфері державної служби 4

Стаття 7. Орган управління державною службою 5

Розділ III ПРАВОВИЙ СТАТУС ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ ТА ЇХ АПАРАТУ 5

Стаття 9. Особливості правового регулювання статусу державних службовців державних органів та їх апарату 5

Стаття 10. Основні обов’язки державних службовців 6

Стаття 11. Основні права державних службовців 6

Стаття 12. Обмеження, пов’язані з прийняттям на державну службу 7

Стаття 13. Декларування майнового стану і доходів державних службовців та осіб, які претендують на зайняття посади державного службовця 7

Стаття 14. Особливості дисциплінарної відповідальності державних службовців 7

Розділ IV ПРОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В ДЕРЖАВНИХ ОРГАНАХ ТА ЇХ АПАРАТІ 8

Стаття 15. Прийняття на державну службу 8

Стаття 16. Обмеження, пов’язані з проходженням державної служби 8

Стаття 17. Присяга державних службовців 8

Стаття 18. Випробування при прийнятті на державну службу 8

Стаття 19. Стажування державних службовців 8

Стаття 20. Робочий час 9

Стаття 21. Службові відрядження 9

Стаття 22. Відсторонення від виконання повноважень за посадою 9

Стаття 23. Граничний вік перебування на державній службі 9

Розділ V СЛУЖБОВА КАР’ЄРА 10

Стаття 24. Проходження служби 10

Стаття 25. Класифікація посад 10

Стаття 26. Ранги державних службовців 11

Стаття 27. Просування по службі 12

Стаття 28. Кадровий резерв державної служби 12

Стаття 29. Навчання і підвищення кваліфікації державних службовців 12

Розділ VI ПРИПИНЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ 13

Стаття 30. Підстави припинення державної служби 13

Стаття 31. Відставка державного службовця 13

Стаття 32. Оскарження рішення про припинення державної служби 14

Розділ VII МАТЕРІАЛЬНЕ ТА СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ 14

Стаття 33. Оплата праці 14

Стаття 34. Заохочення за сумлінну працю 14

Стаття 35. Щорічні та додаткові відпустки державних службовців 15

Стаття 36. Соціально-побутове забезпечення державних службовців 15

Стаття 37. Пенсійне забезпечення і грошова допомога державним службовцям 15

Стаття 37-1. Порядок і умови перерахунку пенсій державних службовців 18

Розділ VIII ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ 18

Стаття 38. Відповідальність за порушення законодавства про державну службу 18


Статьи по теме