План Рахунків Бухгалтерського Обліку скачать

      Комментарии к записи План Рахунків Бухгалтерського Обліку скачать отключены

Уважаемый гость, на данной странице Вам доступен материал по теме: План Рахунків Бухгалтерського Обліку скачать. Скачивание возможно на компьютер и телефон через торрент, а также сервер загрузок по ссылке ниже. Рекомендуем также другие статьи из категории «Загрузки».

План Рахунків Бухгалтерського Обліку скачать.rar
Закачек 1241
Средняя скорость 8418 Kb/s

План Рахунків Бухгалтерського Обліку скачать

Натиснувши на конкретний номер рахунку ви можете подивитися його застосування, опис його субрахунків та типову кореспонденцію проводок .

 • 1 клaс рахунків (раxунки з 10 пo 19).
 • 2 клаc рахунків (з 20 пo 28).
 • 3 клас рaхунків (з 30 пo 39).
 • 4 клас раxунків (з 40 пo 49).
 • 5 клас рахyнків (з 50 пo 55).
 • 6 клас рахункiв (з 60 пo 69).
 • 7 клaс рахунків (з 70 пo 79).
 • 8 клаc рахунків (з 80 пo 85).
 • 9 клас pахунків (з 90 пo 98).
 • Позабалансові рахунки (з 01 пo 09).
 • Спрощений план рахунків .

Додатково: Проводки, Бухгалтерський баланс, Організація бухобліку, Добірка «Бухгалтерський облік», Відео про бухоблік.

Таблиця. План рахунків бухгалтерського обліку.

( версія для мобільних пристроїв з вузькими екранами — окремою сторінкою )

ПЛАН рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ

РОЗДІЛ I. Балансові рахунки

Капітальні витрати на поліпшення земель

Будинки та споруди

Машини та обладнання

Інструменти, прилади та інвентар

Робочі і продуктивні тварини

Інші основні засоби

Інші необоротні матеріальні активи

Музейні цінності, експонати зоопарків, виставок

Малоцінні необоротні матеріальні активи

Білизна, постільні речі, одяг та взуття

Тимчасові нетитульні споруди

Матеріали довготривалого використання для наукових цілей

Необоротні матеріальні активи спеціального призначення

Авторські та суміжні з ними права

Інші нематеріальні активи

Знос необоротних активів

Знос основних засобів

Знос інших необоротних матеріальних активів

Знос нематеріальних активів

Незавершене капітальне будівництво

Капітальні видатки за невведеними в експлуатацію основними засобами

Капітальні видатки за невведеними в експлуатацію іншими необоротними матеріальними активами

Капітальні видатки за невведеними в експлуатацію нематеріальними активами

Сировина і матеріали

Обладнання, конструкції і деталі до установки

Спецобладнання для науково-дослідних робіт за господарськими договорами

Інші виробничі запаси

Тварини на вирощуванні і відгодівлі

Молодняк тварин на вирощуванні

Тварини на відгодівлі

Доросла худоба, вибракувана з основного стада

Худоба, прийнята від населення для реалізації

Малоцінні та швидкозношувані предмети

Малоцінні та швидкозношувані предмети, що знаходяться на складі і в експлуатації

Малоцінні та швидкозношувані предмети спеціального призначення

Матеріали і продукти харчування

Матеріали для учбових, наукових та інших цілей

Медикаменти і перев’язувальні засоби

Господарські матеріали і канцелярське приладдя

Паливо, горючі і мастильні матеріали

Матеріали в дорозі

Запасні частини до транспортних засобів, машин і обладнання

Вироби виробничих (навчальних) майстерень

Продукція сільськогосподарського виробництва

Продукція підсобних (навчальних) сільських господарств

Каса в національній валюті

Каса в іноземній валюті

Рахунки в банках

Поточні рахунки на видатки установи

Поточні рахунки для переведення підвідомчим установам

Поточні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги

Поточні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

Поточні рахунки для обліку депозитних сум

Поточні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду

Поточні рахунки в іноземній валюті

Інші поточні рахунки

Рахунки в казначействі

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку депозитних сум

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду

Інші рахунки в казначействі

Грошові документи в національній валюті

Грошові документи в іноземній валюті

Грошові кошти в дорозі в національній валюті

Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті

Короткострокові векселі одержані

Векселі, одержані в національній валюті

Векселі, одержані в іноземній валюті

Розрахунки з покупцями та замовниками

Розрахунки із замовниками з авансів на науково-дослідні роботи

Розрахунки з різними дебіторами

Розрахунки в порядку планових платежів

Розрахунки з підзвітними особами

Розрахунки з відшкодування завданих збитків

Розрахунки з іншими дебіторами

Фонд у необоротних активах

Фонд у необоротних активах за їх видами

Фонд у незавершеному капітальному будівництві

Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах

Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах за їх видами

Результати виконання кошторисів

Результат виконання кошторису за загальним фондом

Результат виконання кошторису за спеціальним фондом

Переоцінка матеріальних активів

Довгострокові кредити банків

Відстрочені довгострокові кредити банків

Інші довгострокові позики

Довгострокові векселі видані

Видані довгострокові векселі

Інші довгострокові зобов’язання

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

Короткострокові кредити банків

Відстрочені короткострокові кредити банків

Інші короткострокові позики

Короткострокові позики з бюджету

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

Поточна заборгованість за довгостроковими позиками

Поточна заборгованість за довгостроковими векселями

Поточна заборгованість за іншими довгостроковими зобов’язаннями

Короткострокові векселі видані

Видані короткострокові векселі

Розрахунки за виконані роботи

Розрахунки з постачальниками та підрядниками

Розрахунки з часткової оплати замовлень на дослідно-конструкторські розробки, що виконуються за рахунок бюджетних коштів

Розрахунки із замовниками за виконані роботи і надані послуги з власних надходжень

Розрахунки із замовниками за науково-дослідні роботи, що підлягають оплаті

Розрахунки із залученими співвиконавцями для виконання робіт за господарськими договорами

Розрахунки із податків та платежів

Розрахунки за платежами і податками в бюджет

Інші розрахунки з бюджетом

Розрахунки із страхування

Розрахунки з пенсійного забезпечення

Розрахунки із соціального страхування

Розрахунки із страхування на випадок безробіття

Розрахунки з інших видів страхування

Розрахунки з оплати праці

Розрахунки із заробітної платі

Розрахунки зі стипендіатами

Розрахунки з працівниками за товари, продані в кредит

Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями на рахунки з вкладів у банках

Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями внесків за договорами добровільного страхування

Розрахунки з членами профспілки безготівковими перерахуваннями сум членських профспілкових внесків

Розрахунки з працівниками за позиками банків

Розрахунки за виконавчими документами та інші утримання

Інші розрахунки за виконані роботи

Розрахунки за іншими операціями і кредиторами

Розрахунки з депонентами

Розрахунки за депозитними сумами

Розрахунки за коштами, отриманими за іншими джерелами власних надходжень

Розрахунки за спеціальними видами платежів

Розрахунки з іншими кредиторами

Внутрішні розрахунки за операціями з централізованого постачання за загальним фондом

Внутрішні розрахунки за операціями з централізованого постачання за спеціальним фондом

Доходи загального фонду

Асигнування з державного бюджету на видатки установи та інші заходи

Асигнування з місцевого бюджету на видатки установи та інші заходи

Доходи спеціального фонду

Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги

Доходи за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ

Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду

Кошти батьків за надані послуги

Доходи, спрямовані на покриття дефіциту загального фонду

Доходи за витратами майбутніх періодів

Доходи від реалізації продукції, виробів і виконаних робіт

Реалізація виробів виробничих (навчальних) Майстерень

Реалізація продукції підсобних (навчальних) сільських господарств

Реалізація науково-дослідних робіт за договорами

Інші доходи бюджетних установ

Видатки із загального фонду

Видатки з державного бюджету на утримання установи та інші заходи

Видатки з місцевого бюджету на утримання установи та інші заходи

Видатки спеціального фонду

Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги

Видатки за іншими джерелами власних надходжень

Видатки за іншими надходженнями спеціального фонду

Витрати виробничих (навчальних) майстерень

Витрати підсобних (навчальних) сільських господарств

Витрати на науково-дослідні роботи за договорами

Витрати на виготовлення експериментальних пристроїв

Витрати на заготівлю і переробку матеріалів

Видатки до розподілу

РОЗДІЛ II. Позабалансові рахунки

Орендовані необоротні активи

Активи на відповідальному зберіганні

Непередбачені активи і зобов’язання

Гарантії та забезпечення

Матеріальні цінності, закуплені шляхом централізованого постачання

Списані активи та зобов’язання

Бланки суворого обліку

Призначення та зобов’язання

(Витяг зі спільного наказу Мінфіну та Головдержказначейства України від 10.12.99 р. № 114 «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ»)

План рахунків бухгалтерського обліку банків України.docx

146.89 kB, скачали 5274 раз

Все файлы скачиваются без каких либо ограничений по скорости!

Поделиться файлом:

Выделите текст в поле и скопируйте его

Ссылка: Код для блога или сайта: Ссылка для форума:

Оставить комментарий

Лариса, 24.01.2013 22:22
ПЛАН РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ


Статьи по теме