Gramatyka Dlaczego Nie скачать

      Комментарии к записи Gramatyka Dlaczego Nie скачать отключены

Уважаемый гость, на данной странице Вам доступен материал по теме: Gramatyka Dlaczego Nie скачать. Скачивание возможно на компьютер и телефон через торрент, а также сервер загрузок по ссылке ниже. Рекомендуем также другие статьи из категории «Торренты».

Gramatyka Dlaczego Nie скачать.rar
Закачек 535
Средняя скорость 3251 Kb/s

Gramatyka Dlaczego Nie скачать

Æwiczenia gramatyczne dla poziomu A1

Nabywca: El?bieta Garuch 2011-06-06

Æwiczenia gramatyczne dla poziomu A1

Nabywca: El?bieta Garuch 2011-06-06

JÊZYK POLSKI DLA CUDZOZIEMCÓW

SERIA POD REDAKCJ¥

KATEDRA JÊZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

Nabywca: El?bieta Garuch 2011-06-06

Æwiczenia gramatyczne dla poziomu A1

Nabywca: El?bieta Garuch 2011-06-06

© Copyright by Joanna Machowska and Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2010

T³umaczenie na jêzyk angielski

T³umaczenie na jêzyk niemiecki

T³umaczenie na jêzyk rosyjski

T³umaczenie na jêzyk hiszpañski

Projekt ok³adki i stron tytu³owych

Nabywca: El?bieta Garuch 2011-06-06

dla mojego Taty

Nabywca: El?bieta Garuch 2011-06-06

Nabywca: El?bieta Garuch 2011-06-06

Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Preface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Предисловие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

I. Odmiana rzeczownika, przymiotnika i zaimka osobowego

To jest pan Jan Kowalski. Mianownik liczby pojedynczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Nie lubię siostry Michała! Dopełniacz liczby pojedynczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Mam brata i siostrę. Biernik liczby pojedynczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Kim jesteś? Narzędnik liczby pojedynczej i mnogiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Studiuję w Krakowie. Miejscownik liczby pojedynczej i mnogiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 To są inteligentne studentki. Mianownik i biernik liczby mnogiej

rodzaju niemęskoosobowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Ojej, nic nie pamiętam! Ćwiczenia powtórzeniowe. Rzeczownik i przymiotnik . . . . . . . . . . . . . 104

II. Moje czy twoje? Zaimek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

III. Odmiana czasownika

Wiem, umiem, znam. Czas teraźniejszy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Uczyłem się całą noc! Czas przeszły . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 Będę się uśmiechać. Czas przyszły . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

Uczę się języka polskiego, ale jeszcze się nie nauczyłem. Aspekt dokonany i niedokonany

w czasie przeszłym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 Jutro zrobię zadanie domowe! Aspekt dokonany i niedokonany w czasie przyszłym . . . . . . . . 171 Ojej, nic nie pamiętam! Ćwiczenia powtórzeniowe. Czasownik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

IV. Dobrze się czujesz? Przysłówek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

V. Sklep jest obok kina, za apteką. Przyimek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

VI. To już wiesz! Ćwiczenia gramatyczne i nie tylko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205

Klucz do zadań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227

Nabywca: El?bieta Garuch 2011-06-06

Nabywca: El?bieta Garuch 2011-06-06

Od redaktora serii

W serii Język polski dla cudzoziemców istnieje kilka zbiorów ćwiczeń zagadnień gramatycznych, ale są one przeznaczone dla poziomów średniego (zwykle B2) i zaawansowanego (C1, C2). Mowa tu o takich zbiorach ćwiczeń, jak: Przygoda z gramatyką. Fleksja i słowotwórstwo imion. Ćwiczenia funkcjonalno-gramatyczne dla cudzoziemców Józefa Pyzika, Iść czy jechać? Ćwiczenia gramatyczno-semantyczne z czasownikami ruchu Józefa Pyzika, Czas na czasownik. Ćwiczenia gramatyczne z języka polskiego Piotra Garncarka, Liczebnik też się liczy! Gramatyka liczebnika z ćwiczeniami Stanisława Mędaka, czy wreszcie Co z czym? Ćwiczenia składniowe dla grup zaawansowanych Stanisława Mędaka. W zasadzie tylko Słowa i słówka. Podręcznik do nauczania słownictwa i gramatyki dla początkujących Magdaleny Szelc-Mays i Elżbiety Rybickiej jest przeznaczony dla poziomów europejskich A1 i A2.

Już z tego przeglądu wynika, że nowy zbiór ćwiczeń gramatycznych dla początkujących, zwłaszcza dla poziomu A1, jest pilnie potrzebny. Taki zbiór powinien się ukazać w serii Język polski dla cudzoziemców tym bardziej, że wspomniany podręcznik Słowa i słówka. został przygotowany kilkanaście lat temu, a w serii funkcjonuje już ponad siedem lat, czyli dłużej niż proces certyfikacji języka polskiego jako obcego zapoczątkowany w roku 2004. Ponieważ w roku 2009 Państwowa Komisja Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego opracowała propozycje standardów wymagań egzaminacyjnych i propozycje egzaminów certyfikatowych dla wszystkich poziomów europejskich – także poziomów A1, A2 i C1, na których dotąd nie przeprowadzano egzaminów certyfikatowych – powinny ukazać się nowe pomoce dydaktyczne do nauczania cudzoziemców języka polskiego dostosowane do tych standardów. Warto przy tym pamiętać, że standardy zaczną oficjalnie obowiązywać dopiero po opublikowaniu właściwego rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Dzienniku Ustaw RP (dotychczas obowiązuje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 15 października 2003 roku w sprawie egzaminów języka polskiego jako obcego).

Kwestia miejsca gramatyki w nauczaniu języka polskiego jako obcego musi zostać podjęta na nowo, gdyż po okresie dominacji programów gramatycznych w nauczaniu cudzoziemców polszczyzny nastąpiła wyraźna dominacja programów komunikacyjnych, w których nauczanie gramatyki jest nie tylko podporządkowane komunikacji, ale nawet traktowane jako zbyteczny balast przez autorów nieznających wystarczająco dobrze zagadnień gramatycznych, które powinny zostać przyswojone na poszczególnych poziomach nauczania. Taka sytuacja musi niepokoić, zważywszy na fakt, że wciąż brak dobrych gramatyk dydaktycznych polszczyzny napisanych w językach najczęściej używanych przez zainteresowanych cudzoziemców, nie mówiąc już o nowoczesnych zestawach ćwiczeń gramatycznych, zwłaszcza dla poziomów najniższych, czyli A1, A2 i B1.

Publikowany zbiór ćwiczeń gramatycznych dla poziomu A1 zatytułowany Gramatyka? Dlaczego nie?! Joanny Machowskiej stanowi próbę zaspokojenia zapotrzebowania na

Поддержите сайт — почитайте рекламу!

Сборник упражнений Gramatyka? Dlaczego nie?! предназначен для учащихся на уровне A1, а также для тех, кто только начинает изучать польский язык.

Сборник Gramatyka? Dlaczego nie?! состоит из семнадцати разделов. Три из них посвящены повторению материала, а остальные четырнадцать – конкретным грамматическим темам, с которыми знакомится учащийся на уровне А1. Темы отвечают сертификационным требованиям и программам, созданным в Центре. Таким образом, среди них нет ни дательного
и родительного падежей во множественном числе, ни повелительного наклонения, ни многих других грамматических тем, поскольку они отсутствуют в программе для уровня А1.


Статьи по теме