Гнідан Історія Української Літератури скачать

      Комментарии к записи Гнідан Історія Української Літератури скачать отключены

Уважаемый гость, на данной странице Вам доступен материал по теме: Гнідан Історія Української Літератури скачать. Скачивание возможно на компьютер и телефон через торрент, а также сервер загрузок по ссылке ниже. Рекомендуем также другие статьи из категории «Файлы».

Гнідан Історія Української Літератури скачать.rar
Закачек 1954
Средняя скорость 3601 Kb/s

Гнідан Історія Української Літератури скачать

Розділ створено за підтримки Міжнародного Фонду «Відродження»

Матеріал надано користувачем: (wednesday)

Історія української літератури XIX століття: у 2 кн. Кн. 1: підручник. За ред. акад. М.Г. Жулинського, Київ 2005, с. 656

Зміст 1 книги:

Передмова (М. Г. Жулинський)

ЛІТЕРАТУРА ПЕРШИХ ДЕСЯТИРІЧ XIX ст. (М. Т. Яценко)

Філософські й ідейно-естетичні основи художніх напрямів і течій (М. Т. Яценко)

Поезія (М. П. Бондар)

Проза (О. І. Гончар)

Драматургія (Л. 3. Мороз)

Історія української літератури XIX століття: у 2 кн. Кн. 2: підручник. За ред. акад. М. Г. Жулинського, Київ 2006, с. 712

Повість «Залісся» Н

Історична повість «Ярошенко»

Список рекомендованої літератури

«І приріс він до села серцем і душею». 0

%Я сотворив собі свій світ»

Поезії в прозі О Гнідан

Перший період творчості. О

«Відки тебе візирати, де тебе шукати91»

«Та йнарід, поки ше є і чим. тікає геть»

«Не було ніякої ради» . . . . . .

«Маленька трагедія усіх хлопів на світі»

Другий період творчості

«Далеко під горами ревіли гармаш, палали села. ‘

кУ нас все свято»

( писок рекомендаваної літератури

М .рко Черемшина . .

Біографія, життя, діяльність, творчість О

«Я виріс серед співанок, іа

казок, та сопілок.-»..

«Щоб не гїт гори!» О Гнідан .

«У пригорщі брав би тото зелене село

«Бодай їм путь пропала’»

«Люблю любість гарячу, як вогонь ..». О

«Верховино, світку ти наш»

Список рекомендованої літератури

Біографія життя, діяльність, творчість. 1

«Я не тільки літератор, а і журналіст, людина партії»

Мистецтво сатири Л

Рання творчість. Традиції і впливи

І Хоцянівська, Г Марчук. . . .

Світло і тіні галицького села

Сатира на виборчу систему І. Хоцянівська .

Сатирична повість «Забобон». Г. Марчук .

Список рекомендованої літератури. .

Архил Тесленко. И Гаєвська . .

Біографія: життя, діяльність, творчість. Я Гаєвська

«З книги життя». Н

Повість «Страчене життя».

Список рекомендованої літератури . . . .

Гнідан Олена Дмитрівна, Семенюк Григорій Фокович, Гаєвська Надія Марківна га ін.

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ Кінець XIX — початок XX ст.

Художник оправи М А. Патсюк Художній редактор О Г Григір Технічне редагування Т О Щур

Коректори А. І Бараз, А В. Бородавко, Л Ф Іванова

Комп’ютерна верстка О. В Новоселі

Підписано до друку 13 1005 Формат <10x84/16 Папір сфсеї № 1 Гарн Гайне

Друк офсет Ум друк арк. 36 27 06.Л -вид арк. 40 00 Тираж 5 500 пр Вид. № 4170. Зам М? 5-4І6

СІ004 Київ, иул Лушкінська, 3 ?

С вшоіітво лро державну реєсграцію Ліг 404 від 06 04.01

Віддруковано на ВАТ .Білоцерківська книжкона фабрика’ 09П 7 м Біла Церква, вул Леся Курбаса. 4.

Історія української літератури. Кінець XIX — початок XX ст.: -90 У 2 кн. Підручник За ред. проф О. Д. Гнідан. — К

Либідь, 2005 Кн. 1 624 с 966-06-0396-7.

ISBN 966-06-0397-5 (Кн І)

У підручнику розглянуто літературнийпроцес кінця XIX — початку XX ст — одного з найплщшших періодів розвитку літератури, переосмислено спадщину українських письменників різних напрямів і шкіл Спеціальні підрозділи прис вячено творчості О Кобилянської, Лесі Українки, Грицька Григоренка, М Ко­ цюбинського, О Маковся, В Стефаника, Л Мартовича, М Черемшини, В Винниченка, М Вороного, Ь Лепкого, О Олеся, П Карманського, В Па човського та ін Проаналізовано внесок старшої генерації, розглянуто доробок плеяди молодих талановитих митців, дано характеристику теоретичних понять

  • Название: Історія української літератури XI-XVIII ст
  • Автор: Білоус П.В.
  • Издательство: Академія
  • Год: 2009
  • Метки: литературоведениеукраинская литература
  • Размер: 4.85 МБ

СКАЧАТЬ КНИГУ

ЧИТАТЬ ONLINE

БУМАЖНАЯ ВЕРСИЯ КНИГИ

Давня українська література охоплює у своєму розвитку вісім століть (XI—XVIII), відомих історії як середні віки і доба бароко. Процес її творення був неоднорідним, неоднозначним, не раз — парадоксальним. Художній світ її багатогранний і самобутній, а найкращі твори вражають масштабністю філософського мислення, силою духовних осяянь, яскравими сюжетами, оригінальним і пристрасним словом. Особливості її буття і розвитку зумовили зміст і структуру навчального посібника, автор якого намагався якомога органічніше поєднати сучасне прочитання творів давнього письменства з використанням цінних надбань у його інтерпретації вітчизняним літературознавством за всю історію його розвитку. Завдяки цьому студент-філолог матиме змогу глибше пізнати світоглядні пошуки, естетичну, моральну проблематику і дух тих часів, колорит словесності і специфіку творів, їхній вплив на письменників наступних епох.

Прислужиться це видання вчителям-словесникам, історикам вітчизняної культури і всім, хто цікавиться історією української літератури.


Статьи по теме