Фармацевтичний Маркетинг Громовик скачать

      Комментарии к записи Фармацевтичний Маркетинг Громовик скачать отключены

Содержание

Уважаемый гость, на данной странице Вам доступен материал по теме: Фармацевтичний Маркетинг Громовик скачать. Скачивание возможно на компьютер и телефон через торрент, а также сервер загрузок по ссылке ниже. Рекомендуем также другие статьи из категории «Загрузки».

Фармацевтичний Маркетинг Громовик скачать.rar
Закачек 3184
Средняя скорость 5721 Kb/s

Фармацевтичний Маркетинг Громовик скачать

2. Громовик Б.П., Гасюк Г.Д., Левицька О.Р. Фармацевтичний маркетинг: теоретичні та прикладні засади.- Вінниця: НОВА КНИГА, 2004.- С.155-193.

4. Мнушко З.М., Діхтярьова Н.М. Менеджмент та маркетинг у фармації. Ч.ІІ. Маркетинг у фармації: Підручник для фарм.вузів і факультетів/ За ред. З.М.Мнушко.- Харків: Основа, 1999.- С.71-115.

Т Е М А №6: ЦІНОВА ПОЛІТИКА ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Контрольні питання:

 1. Етапи процесу ціноутворення на лікарські засоби та основні фактори, що впливають на цінову політику фармацевтичної фірми.
 2. Аналіз цінової еластичності попиту на лікарські засоби.
 3. Основні стратегії ціноутворення на лікарські засоби.
 4. Охарактеризуйте стратегію “проникнення” у ринок.
 5. Види стратегії цінового лідера.
 6. Охарактеризуйте можливі варіанти стратегії щодо показників “ціна-ефективність”.
 7. Охарактеризуйте групу стратегії “асоційованого” ринку.
 8. Охарактеризуйте базові моделі ціноутворення.
 9. Методи ціноутворення на лікарські засоби, що відносяться до витратної моделі.
 10. Охарактеризуйте методи ціноутворення на лікарські засоби, що базуються на ринковому попиті.
 11. Охарактеризуйте методи ціноутворення на лікарські засоби, що належать до конкурентної моделі ціноутворення.
 12. Аналіз беззбиткової роботи фармацевтичного підприємства.
 13. Аналіз цінової кон’юнктури фармацевтичного ринку: а) коефіцієнт ліквідності;

б) коефіцієнт адекватності платоспроможності;

в) коефіцієнт доступності;

г) показник можливості придбання лікарського засобу та коефіцієнт випередження (запізнення) росту цін.
Література
1. Лекційний матеріал.

2. Громовик Б.П., Гасюк Г.Д., Левицька О.Р. Фармацевтичний маркетинг: теоретичні та прикладні засади.- Вінниця: НОВА КНИГА, 2004.- С.194-226.

4. Мнушко З.М., Діхтярьова Н.М. Менеджмент та маркетинг у фармації. Ч.ІІ. Маркетинг у фармації: Підручник для фарм.вузів і факультетів/ За ред. З.М.Мнушко.- Харків: Основа, 1999.- С.151-191.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ № 3

Сутність понять “збут”, “збутова діяльність”, “збутова політика”.

Маркетингові фармацевтичні системи.

2. Громовик Б.П., Гасюк Г.Д., Левицька О.Р. Фармацевтичний маркетинг: теоретичні та прикладні засади.- Вінниця: НОВА КНИГА, 2004.- С.227-258.

4. Мнушко З.М., Діхтярьова Н.М. Менеджмент та маркетинг у фармації. Ч.ІІ. Маркетинг у фармації: Підручник для фарм.вузів і факультетів/ За ред. З.М.Мнушко.- Харків: Основа, 1999.- С.116-150.

 1. Цілі та характеристика складових системи маркетингових комунікацій.
 2. Чинники, що визначають структуру системи маркетингових комунікацій.
 3. Стратегії просування лікарських засобів.
 4. Визначення цілей, завдань і опрацювання бюджету реклами.
 5. Вибір засобів розповсюдження реклами лікарських засобів.
 6. Характеристика реклами на телебаченні і радіо.
 7. Реклама у пресі, пряма адресна та зовнішня реклама.
 8. Реклама на місці продажу, друкована та Інтернет-реклама.
 9. Регулювання реклами лікарських засобів для населення в Україні.
 10. „Паблік рілейшнз“ фармацевтичної фірми.
 11. Сутність персонального продажу.
 12. Стимулювання збуту лікарських засобів, спрямовані на споживачів.
 13. Заходи стимулювання збуту, спрямовані на фармацевтичних посередників та власного збутового персоналу.
 14. Основні принципи мерчандайзингу.
 15. Характеристика місць розташування ліків у залі обслуговування аптеки.
 16. Критерії розміщення ліків на полицях залу обслуговування.

2. Громовик Б.П., Гасюк Г.Д., Левицька О.Р. Фармацевтичний маркетинг: теоретичні та прикладні засади.- Вінниця: НОВА КНИГА, 2004.- С.259-296.

4. Мнушко З.М., Діхтярьова Н.М. Менеджмент та маркетинг у фармації. Ч.ІІ. Маркетинг у фармації: Підручник для фарм.вузів і факультетів/ За ред. З.М.Мнушко.- Харків: Основа, 1999.- С.192-230.

ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ
ЗАВДАННЯ 1. Схематично зобразіть класифікацію фармацевтичного ринку за наведеними ознаками: географічне положення, рівень насичення, ступінь зрілості, ступінь обмеження конкуренції, відповідність чинному законодавству, суб’єкти фармацевтичного ринку, характер продаж.

встановлення зв’язку між вартістю та ціною;

здійснення взаємозв’язку між суб’єктами фармацевтичного ринку;

інформування про асортимент та якість ліків та виробів медичного призначення на ринку;

наближення продавця до покупця;

розподілення фармацевтичних продуктів за регіонами;

стимулювання зацікавлення учасників ринку в задоволенні потреб споживачів;

урегулювання співвідношення попит – пропозиція.

Особливості інфраструктури фармацевтичного ринку. Фактори впливу на споживача. Аналіз фармацевтичного портфеля за допомогою матриці «Бостон консалтинг груп». Стратегії розподілу лікарських засобів. Збір необхідної медичному представнику інформації.

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Права водія та досвід водіння автомобіля

За допомогою семантичного диференціалу здійснити попередній вибір серед претендентів на вакантне робоче місце.

Найбільше підходить на вакантне місце за попереднім вибором претендент С

Список використаної літератури

1. Громовик Б.П. Менеджмент і маркетинг у фармації..- К.: Медицина, 2008.

2. Громовик Б.П. Організація роботи аптек.- Вінниця: Нова книга. 2003.

3. Мнушко З.М. Менеджмент і маркетинг у фармації. Ч.ІІ Маркетинг у фармації: підручник для фарм. вузів і факультетів.- Х.: Основа, 1999.

Размещено на Allbest.ru

Подобные документы

Мета та об’єкти, методи та етапи маркетингових досліджень. Аналіз ринку лікарських препаратів рослинного походження для лікування захворювань нирок. Характеристика асортименту лікарських препаратів. Співвідношення вітчизняних та іноземних виробників.

Фармацевтичний ринок — економічні взаємовідносини між суб’єктами та об’єктами, пов’язані з обміном фармацевтичних товарів і послуг. Суб’єкти та об’єкти фармацевтичного ринку. Структура реалізації окремих фармакотерапевтичних груп лікарських препаратів.

Оцінка маркетингових досліджень вимог споживачів до фармацевтичної продукції. Аналіз стану фармацевтичного ринку України і позиції на ньому компанії «Здоров’я». Рекомендації щодо поліпшення сервісної стратегії і розвитку товарного асортименту компанії.

Сутність, функції, класифікація та аналіз кольорових рішень упаковки. Характеристика основних вимог до пакування товарів. Аналіз упаковки лікарських препаратів хіміко-фармацевтичного заводу «Червона зірка» та розробка рекомендацій щодо її удосконалення.

Сутність, функції і класифікація упаковки, основні вимоги до неї. Характеристика та історія розвитку хіміко-фармацевтичного заводу «Червона зірка». Аналіз пакування продукції на підприємстві. Рекомендації щодо удосконалення упаковки лікарських препаратів.

Маркетингові дослідження як основа аналізу конкурентного середовища. Розробка та впровадження вибіркового плану дослідження. Розвиток фармацевтичного ринку в Україні. Аналіз економічної діяльності ПП «Здоров’я міста». Оцінка конкурентного середовища.

Завдання з маркетингу та їх розв’язання. Цінові стратегії у межах товарного асортименту. Аналіз конкурентоспроможності. Визначення інтегрального показника конкурентоспроможності товару. Сегментування ринку за різними ознаками. Основні тенденції ринку.

Сучасний інструмент комунікації зі споживачами та просування товарів чи послуг за допомогою Wi-Fi. Канали впливу на ринку. Основні компанії, що надають послуги WiFi-маркетингу на території України. Передання закладам сегменту HoReCa набору інструментів.

Розробка заходів щодо підвищення ефективності діяльності підприємства через реалізацію стратегії маркетингу. Реалізація обраної стратегії маркетингу в контексті постійного удосконалення товару. Пошук альтернативних шляхів розподілу та збуту продукції.

Особливості поведінки споживачів на споживчому ринку. Купівельна поведінка організації-споживача, ситуації здійснення закупівель підприємством. Методи впливу на поведінку споживачів. Роль соціальних чинників, в тому числі референтних груп на даний процес.


Статьи по теме